พิธีบริจาคหน้ากากป้องกันแก๊สพิษทางทหารเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้


เผยแพร่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดพิธีการรับมอบการบริจาคหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารพร้อมไส้กรองมาตรฐานสูงระดับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO จำนวน 30 ชุด แก่คณะผู้บริหารศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์