ม.หอการค้า - สอวช. จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการแบบออนไลน์สู่พัฒนายั่งยืน


เผยแพร่
ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมชุมชน (IDE Center) โดย ม.หอการค้าไทย ร่วมกับสำ นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแบบออนไลน์ เน้นการสร้างผลกระทบ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างเศรษฐกิจ BCG สร้างชุมชนนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนเชิงสังคมด้วยนวัตกรรม และสร้างคนและสถาบันความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ