สสว.-สถาบันไฟฟ้าฯ ติวเข้มผู้ประกอบการ ปรับตัวสู่โลกยุคดิจิทัล สู้โควิด-19

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


จากการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) มาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์