พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (พนักงานให้การดูแล / Nurses’ Aides) ระหว่าง สภาการพยาบาล กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


เผยแพร่
สภาการพยาบาล จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU ใน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers)

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์