พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (พนักงานให้การดูแล / Nurses’ Aides) ระหว่าง สภาการพยาบาล กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สภาการพยาบาล จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU ใน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers)

TOP ประชาสัมพันธ์