ม.หอการค้า - สอวช. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการขับเคลื่อนนวัตกรรมชุมชนภาคเหนือ รุ่น2

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดเวิร์คช็อปออนไลน์ โดย ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการ IDE Center และ ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ ผู้อำนวยการหลักสูตร IDE ม.หอการค้าไทย ลงพื้นที่พัฒนากิจกรรมอบรมรากฐานความเข้ากรอบการพัฒนาระบบนิเวศทางการประกอบการ เพื่อความเข้าใจและการดูแลอย่างทั่วถึงในการเรียนรู้ร่วมกัน

TOP ประชาสัมพันธ์