MEA ลงพื้นที่ชุมชนคอยรุตตั๊กวา ติดตามโครงการโซลาร์เซลล์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานสะอาด ผลักดันช่างไฟฟ้าในชุมชน สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


.

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์