โรงพยาบาลกรุงเทพ “ความสำเร็จ” กับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคไม่ตัดกล้ามเนื้อ

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล เผย “ความสำเร็จ” กับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคไม่ตัดกล้ามเนื้อ และการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิคใหม่ ระงับปวด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์