รพ.กรุงเทพ แถลงข่าว "Reboot Your Balance" การส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัด ERAS


เผยแพร่
สิ่งหนึ่งที่สร้างความกังวลใจให้ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง คือ ความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัด และระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นตัว การรักษารูปแบบ ERAS

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์