วัดพระบาทน้ำพุจัดทำ “โครงการหนังพลังบุญ” เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ติดเชื้อ HIV

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


มูลนิธิมูลนิธิธรรมรักษ์และเครือข่ายวัดพระบาทน้ำพุ ร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน จัดทำ“โครงการหนังพลังบุญ” ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ 3 แล้ว

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์