โควิด-19 ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อผู้สูงอายุมากกว่าด้านอื่นๆ

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


24 พฤศจิกายน 2563—กรุงเทพฯ--จากผลการสำรวจผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อประชากรสูงอายุในประเทศไทยซึ่งดำเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยความร่วมมือระหว่างกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA ) ประจำประเทศไทย และ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์