เชฟรอนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


เผยแพร่
เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ขวา) และ รองศาตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์ อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ซ้าย) รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย N95 แว่นครอบตานิรภัย (Safety Goggle) และชุดคลุมปฏิบัติการ (Protective Coverall) จำนวน 60 ชุด จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ