พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ


เผยแพร่
“พระพุทธรูปที่นํามาซึ่งปัญญาหยั่งรู้อันกระจ่างแจ้งและ เป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ