พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


“พระพุทธรูปที่นํามาซึ่งปัญญาหยั่งรู้อันกระจ่างแจ้งและ เป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์