"หอการค้าไทย" ใช้หลักการเคเอ็มเสริมศักยภาพสอนออนไลน์ชนะโควิด-19


เผยแพร่
การจัดการความรู้ หรือ KM: Knowledge Management หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร ซึ่งผสมผสานความรู้ที่ซ่อนเร้นที่อยู่ในตัวแต่ละบุคคลและความรู้ที่เปิดเผยในรูปเอกสารพัฒนาให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้คณะหรือทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ