เปิดศูนย์ฝึกบินโดรนมาตรฐานสากลแห่งแรกของไทย ยกระดับอุตสาหกรรมการบินสู่อนาคต “DTI-UTC Flying into the Future "


เผยแพร่
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) ร่วมกันเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ (Defence Technology Institute Unmanned Aircraft Systems Training Centre : DTI-UTC) ภายใต้ชื่องาน “DTI-UTC Grand Opening: Flying into the Future by DTI”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์