ขอเชิญนักเรียน ม.ต้น ประกวดเล่าเรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท


เผยแพร่
 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่น ประจำปี 2564  ขอเชิญชวนโรงเรียนในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 ) เข้าร่วมประกวดการเล่าเรื่องในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นอย่างถูกต้อง ประจำพุทธศักราช 2564  

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ