ม.หอการค้าไทย มุ่งสร้างชุมชนเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรมทั่วประเทศไทย


เผยแพร่
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดตั้งศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมหรือ IDE Center ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นศูนย์กลางของการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสร้างระบบนิเวศที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ