ห้องป้องกันเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Isolation Room)


เผยแพร่




9 ห้องป้องกันเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Isolation Room) ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ระหว่างการปฏิบัติการในห้องฉุกเฉิน ห้องไอซียู หรือห้องพักผู้ป่วยทั่วไป

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ