ค้นหาความหมายของชีวิตกับ Buddhist Ikigai “3 ห่วง ปฏิวัติความคิด ออกแบบชีวิตใหม่” เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน


เผยแพร่
ท่ามกลางกระแสโลกที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อสังคมวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างบุคคล ชุมชน หน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐบาล ความก้าวหน้าด้านวัตถุนิยมจึงมีผลต่อการดำรงชีวิต

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ