ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต ทางรอดในสถานการณ์ “โควิด” ถล่มเมือง


เผยแพร่
แม้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีจำนวนเกษตรกรถึง 40% แต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวน 60% ที่ต้องใช้เงินซื้ออาหาร ซึ่งสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 โควิด ได้เผยให้เห็นความไม่มั่นคงทางอาหารมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจ ส่งผลต่อระบบอาหารมีความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมตามไปด้วย โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องหารายได้เป็นรายวัน เมื่อหยุดกิจการก็ไม่มีรายได้ไปหาซื้ออาหาร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ