สสส.-คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เดินหน้าโครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในเมือง ชู “ชุมชนสุภาพงษ์” เขตพระโขนง


เผยแพร่
สสส.-คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เดินหน้าโครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในเมือง ชู “ชุมชนสุภาพงษ์” เขตพระโขนง ต้นแบบชุมชนบูรณาการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในระดับพื้นที่ สร้างการมีส่วนดูแลสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ