มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สวทช., GISTDA มุ่งตอบโจทย์ภาคสังคม พื้นที่ และสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยงานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เผยแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้แถลงข่าวที่ หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด เพื่อทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและบริเวณภาคตะวันออก ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เพื่อการสร้างความรู้และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากโรคระบาดโควิด19

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ