"การไฟฟ้านครหลวงพบประชาชน"

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การไฟฟ้านครหลวงร่วมกับการประปานครหลวงจัดกิจกรรมมอบคุณภาพที่ดีให้ชุมชน การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับการประปานครหลวง จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวามหาราช ภายใต้แนวคิด เสริมสร้างความสัมพันธ์ในวันมหามงคลยิ่ง ในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ 88 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

TOP ประชาสัมพันธ์