กฟน. ชี้แจง สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ที่พาดผ่านบนเสาไฟฟ้า