กฟน. เดินหน้าจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นระบบสายใต้ดิน ถ.ราชวิถี 100 เปอร์เซ็นต์

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันนี้ (20 กันยายน 2559) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าในระดับแรงดันกลาง (12,000-24,000 โวลต์) ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่โครงการเปลี่ยนระบบจ่ายไฟฟ้าด้วยสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนราชวิถี ได้เสร็จสิ้นครบถ้วน

TOP ประชาสัมพันธ์