กฟน. ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ติดตั้งไฟประดับ สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชน บริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง