กฟน. แจ้งแผนที่ให้บริการประชาชนที่เดินทางมาไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช