ธนาคารออมสิน จัดงานแถลงข่าว "Thai Sports for Excellence by GSB" ส่งเสริมกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ