กฟน. แนะวิธีง่ายๆ ช่วยประหยัดไฟคลายร้อน

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าช่วงหน้าร้อน อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการใช้ไฟทำให้จ่ายค่าไฟน้อยลง

TOP ประชาสัมพันธ์