การไฟฟ้านครหลวง แถลงข่าวติดตั้ง SolarCell ศูนย์ราชการฯ