ธนาคารออมสินจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 104 ปี