โรงพยาบาลกรุงเทพ แถลงข่าวเรื่องโรคอ้วน


โรงพยาบาลกรุงเทพเล็งเห็นถึงปัญหาใหญ่ของสังคมไทยและของทั่วโลกจากโรคอ้วน

TOP ประชาสัมพันธ์