“บลจ.บัวหลวง” มอบของขวัญรับศักราชใหม่ 2561 ด้วยกองทุน “B-SENIOR” เพื่อความมั่นคงวัยเกษียณ