“ม.หอการค้าไทย” จับมือภาคเอกชน สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ก้าวสู่Trade & Service