รมช.ศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ “สภาพแวดล้อม ทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาไทย”