รพ.กรุงเทพ จัดงาน "Group Interview การทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ"