สายการบินบางกอกแอร์เวย์สลงนามความร่วมมือด้านระบบสำรองที่นั่ง “ระบบอะมาดิอุสอัลเทีย”