กฟน. ห่วงใย เตือนระมัดระวังพายุฤดูร้อน พร้อมแนะนำวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


.

TOP ประชาสัมพันธ์