กฟน. บำรุงรักษาระบบจำหน่ายและระบบไฟฟ้าสำรอง เตรียมพร้อมจ่ายไฟฟ้าอย่างมั่นคงรับวันเลือกตั้ง