ยามาฮ่า จัดงาน "Meet The Press ROV Garena Thailand"