กฟน. จัดบิ๊กคลีนนิ่ง ป้องกัน PM 2.5 กระทบระบบไฟฟ้า พร้อมรับมือไฟฟ้าหน้าร้อน