ผู้ว่าฯเชียงราย ให้ทุกภาคส่วนระดมฉีดน้ำ แก้ปัญหาฝุ่นPM2.5