สถานทูตไทยในสหรัฐฯ จัดสวดพระอภิธรรม "ทูตวีรชัย" 19-21 มี.ค.