“ สุเทพ ” โพสต์เฟซบุ๊ก บูชา “ ครูชวน” ที่เคยสอนให้เป็นนักการเมืองที่ดี