“เปรมชัย” ใช้ข้ออ้าง “อยู่ห่างจุดยิง” ต่อสู้คดี “ล่าเสือดำ” จนศาลยกฟ้อง