“ประวิตร” มาแล้ว เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง