บีบีซี เตรียมเผย คลิปสัมภาษณ์ “ทักษิณ” ยืนยันไม่เคยดึงฟ้าต่ำ