“วิษณุ” ชี้พรรคใดมีฝีมือรวมเสียงในสภาได้ก่อน มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ