ภูมิใจไทย สงวนท่าทีทางการเมือง รอผลรับรองจาก กกต. 9 พ.ค. 62